Mr.Ink | Školské a kancelárske potreby +421 903 251 904 Email : obchod@skolakancelaria.sk
0 ks0,00

Žiadne produkty v košíku.

Reklamačný protokol

Reklamačný protokol


v zmysle § 7 a nasl. Zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov o a zmene a doplnení niektorých zákonov
Predávajúci
Obchodné meno:
Ulica a číslo:
Mesto a PSČ:
IČO:
Telefón:
E-Mail:
Kupujúci
Meno a priezvisko:
Ulica a číslo:
Mesto a PSČ:
Telefón:
E-Mail:
Predmet zmluvy bol zakúpený prostredníctvom internetovej stránky:
Bola mi zaslaná potvrdená objednávka číslo:
Zo dňa:
Číslo faktúry:
Tovar mi bol doručený dňa (deň prevzatia):
Dôvody reklamácie:

V ……………………………….. Dňa …………………….. ………………………………

Meno priezvisko (podpis)


Ako prílohu zašlite kópiu faktúry alebo pokladničného bloku